Protikuřácký zákon

Protože se kuřáci nedokázali chytit pořádně za nos, byl sepsán a schválen protikuřácký zákon, který omezuje jejich pohyb a možnosti kouření. Není to zákon zaměřený proti kuřákům, ale spíše by se dalo říct, že ochraňuje nekuřáky před důsledky pasivního kouření a zápachu z cigaret, včetně nepříjemného cigaretového kouře.

Legislativa České republiky je na kuřáky připravena celkem dobře, přičemž ačkoliv obsahuje „protikuřáckých zákonů“ hned několik, asi ten nejdůležitější vešel v platnost na začátku roku 2006. Jde o to, že nekuřáci mají právo na čistý vzduch, tedy alespoň relativně čistý, protože už tak je dost nečištěn výfukovými plyny a smogem, jenomže kuřáci na tohle nehledí. Jim kouř z cigaret nevadí, tak proč by měl vadit někomu jinému?

Nekuřáci se někdy bojí ozvat, a proto bylo nutné uzákonit chování kuřáků a odkázat je do určitých mezí. Upřesnit, kde mohou kouřit, jak a někdy i kdy. Ono totiž je sice pravda, že nekuřák může od kuřáka odejít, ale v některých případech to jednoduše není možné. Například je to v zaměstnání, v restauraci nebo jiných prostorách, kde je člověk přišpendlen a kouři tedy nemůže uniknout.

Omezení pro kuřáky

Hlavním omezením, které protikuřácký zákon pro kuřáky znamenal, byl zákaz kouření na určitých místech. S cigaretou se tedy kuřáci nemohou vydat například

  • do školy,
  • do kina,
  • divadla,
  • sportovní haly,
  • na úřad,
  • na nástupištích hromadních dopravních prostředků, jako jsou autobusy, tramvaje, trolejbusy nebo vlaky.

Obecně by neměli zasmraďovat cigaretovým kouřem nikde na veřejném místě. Mimoto v tomto zákonu z roku 2006 najdete i různé informace o pokutách, především s ohledem na prodej tabákových výrobků osobám mladším 18 let. Majitel hospody by si takto rychle „vydělal“ 50 000 korun, společnost potom až půl milionu.

Kromě toho zákon zakazuje prodej cigaret v menším počtu, než je 20 kusů. Ten samý zákon chrání také nekuřáky před škodami způsobenými tabákovými výrobky nebo alkoholem. Zákon stanovuje také to, že tabákové výrobky si můžete zakoupit jenom na vyčleněných místech, které mají zvláštní právní předpis. Jedná se tedy především o stánky s denním a periodickým tiskem, jednoduše trafiky nebo potom hostinská zařízení, kde se ale neubytovávají děti.

V současné době se navíc řeší, že by protikuřácký zákon měl být doplněn o úplný zákaz kouření v hospodách a restauracích.

Zákon o elektrických cigaretách

Ano, i tato moderní vymoženost už se propašovala do české legislativy. A je tomu tak proto, že elektronická cigareta je definovaná jako výrobek, kterým se vdechuje nikotin a který napodobuje funkci klasického tabákového výrobku. Na základě toho jsou elektronické cigarety řazeny jako tabákové výrobky a jsou omezeny stejnými zákony jako klasické cigarety.

A základem tedy je, že ačkoliv elektronické cigarety mají v podstatě s klasickou cigaretou společného jenom málo, nesmí se kouřit na veřejnosti ani jiných prostranstvích, která jsou zakázaná protikuřáckým zákonem č. 379/2005 Sb. Ano, takže ani s elektronickou cigaretou si nemůžete dát ke kafíčku v restauraci nebo při čekání na děti před školou. E-cigareta obsahuje návykový nikotin, takže ačkoliv její kouř není otravný, stále je to cigareta, se kterou se nemůžete vypravit nikam ven do společnosti.

Kouření v jiných zákonech

Zmínek o kouření najdete v české legislativě jako máku. Nemělo by smysl jmenovat tu sbírky zákonů, kde o kouření najdete zase nějaké to omezení, postačí výčet toho, na co všechno se v souvislosti s cigaretami myslí. Jedná se například o zákoník práce, zákon o regulaci reklamy, zákon o ochraně veřejného zdraví, vyhlášku o hygienických požadavcích na stravovací služby, vyhlášku o způsobu označování potravin a tabákových výrobků,… Mimo to se nyní připravuje nový protikuřácký zákon, který je ale velmi tvrdý proti milovníkům cigaret.

Za jejich práva se staví velká část politiků, takže jestli další omezení projdou, je jenom ve hvězdách.